Fra gas til haveaffald som brændsel

I 2021 indviede vi Sorø Bioenergi. Et spritnyt fjernvarmeværk, som erstatter det gamle, gasdrevne værk i Sorø by. I 2024 får det nye værk tillige tilført en stor mængde overskudsvarme fra naboen Hørkram.

I 2018 købte AffaldPlus Sorø Fjernvarme af SEAS. 1.600 fjernvarmekunder blev forsynet med varme fremstillet på gas, men vi ville det anderledes - og heldigvis for det! På det tidspunkt var vi lykkelig uvidende om energikrisen i 2022, men vi ønskede en mere stabil varmepris og et mere miljøvenligt brændsel. Vi gik i gang med at bygge Sorø Bioenergi, et nyt fjernvarmeværk på Kragelundsvej.

Haveaffald som brændsel
Vores idé var at udnytte dét have- og parkaffald, som vi modtager i vores seks ejerkommuner og bruge det lokalt. Vi har længe fremstillet biobrændsels af det, men førhen solgte vi det eksternt. Nu sælger vi det i stedet til Sorø Fjernvarme. Biobrændslet fremstilles hos Næstved Biobrændsel - lige ved siden af haveaffaldspladsen i Næstved. Den del af haveaffaldet, som ikke er egnet til biobrændsel, køres, ud på markerne som gødning til landbrugets afgrøder, fordi den er rig på næring - blandt andet fosfor. 

Cirkulær illustration vedr. haveaffald, biobrændsel og gødning

Cirkulær økonomi når det er bedst
Når fjernvarmekunderne i Sorø afleverer deres haveaffald hos AffaldPlus, så får de det altså igen i form af biobrændsel til deres lokale fjernvarmeværk - vel og mærke, når Sorø Fjernvarme har købt det af AffaldPlus. Haveaffald er den mest bæredygtige form for biobrændsel. Det er indsamlet i lokalområdet, og har derfor krævet et minimum af transport. Samtidig er det en fornybar og årlig tilbagevende ressource fra beskæringer og havearbejde fra lokalsamfundets egne haver og parker.​

Stor mængde overskudsvarme fra Hørkram
I maj 2023 underskrev vi en aftale med Hørkram Foodservice om, at deres overskudsvarme fremadrettet skal ledes til Sorø Bioenergi. Hørkram er nemlig genbo til Sorø Bioenergi, og fra starten af 2024 vil deres overskudsvarme blive ledt over vejen og via Sorø Bioenergi blive sendt ud i fjernvarmerørene til byens borgere.

Partnerskabet med Hørkram betyder utrolig meget, for der er virkelig tale om win-win. Hørkram ønskede at nyttiggøre deres energi, og den type energi til fjernvarme er set med miljøbriller den absolut bedste. Energien er skabt, miljøpåvirkningen er sket, og fremadrettet bliver den udnyttet så godt som muligt. Og det er da heller ikke en ubetydelig mængde, for overskudsvarmen udgør 1/5 af den varme, som Sorø Bioenergi producerer i dag!