Affaldspyramiden

Den danske måde at håndtere affald på kan illustreres med en affaldspyramide: Vi vil have mest af det fra bunden (affaldsforebyggelse) og mindst af det fra toppen (deponi).

Når vi sorterer vores affald, kan mest muligt genanvendes. Det er godt, for vi sparer mange ressourcer og energi på ikke hele tiden at skulle udvinde og forarbejde nye råvarer. At genanvende er det samme som at passe bedre på jordens ressourcer. Og heldigvis bliver langt det meste af vores affald da også genanvendt.

Affaldspyramiden
Den danske måde at håndtere affald på kan illustreres med en affaldspyramide: Vi vil have mest af det fra bunden (affaldsforebyggelse) og mindst af det fra toppen (deponi).

MEST AF DET FRA BUNDEN - forebyggelse
Vi skal først og fremmest forsøge at undgå affald. Fx ved at undgå overflødige indkøb og købe varer med så lidt emballage som muligt.

GENBRUG
Brug tingene igen og igen. Vi skal bort fra ”brug-og-smid-væk”-kulturen og holde vores ting i live så længe som muligt. Så går der længere tid, inden de ender som affald.

GENANVEND
Når tingene er udtjent og afleveres som affald, skal så meget som muligt genanvendes. Når vi sorterer, kan fx plastflasker blive til nye fleecetrøjer og papir blive til nyt papir.

ENERGIUDNYTTELSE (forbrænding)
Ting, som ikke kan genanvendes, kan vi brænde og få energi ud af til fjernvarme og elektricitet. Energi, der er baseret på forbrænding af affald, erstatter fossile brændsler som fx olie eller kul.

DEN LILLE REST - deponi
Vi vil have mindst fra toppen. Kun en lille del af affaldet bør havne til specialbehandling eller på deponi. Her gør affaldet ingen nytte, og samtidig er det dyrt at specialbehandle affaldet.

Her kan du printe AffaldPlus' version af affaldspyramiden

Billede
Affaldspyramiden