Vi genanvender næsten halvdelen af dit affald!

Her kan du følge med i, hvordan det går med den nuværende affaldsordning. Vi opdater…

Småt pap er godt pap

Din genbrugsbeholder er kun til småt pap og papir. Store papkasser skal køres på gen…

Plast og genanvendelse

Alle borgere får hentet hård plast derhjemme, men hvor meget af den indsamlede plast…

Værsgo' at skylle!

Det giver faktisk rigtig god mening at bruge bare en smule vand på at gøre dit affal…

Pulp, plast og madaffald

Dit madaffald bliver til 'pulp', som senere bliver til biogas og gødning på markerne…

Vi blander ikke dit affald

Du har måske hørt det før: "Hvad nytter det, at vi sorterer herhjemme, når skraldebi…

Import af affald

Bliv klogere på, hvorfor AffaldPlus importerer affald til forbrænding fra især Engla…

Affaldspyramiden

Affaldspyramiden gør dig klogere på, hvad der sker med dit affald. Vi ønsker mest af…