Søg i din egen kommunes version af Affalds-ABC'en

Hver af AffaldPlus-kommune har sin egen indgang til Affalds-ABC' en, som tager højde for evt. særlige affaldsordninger i kommunen. Fx storskralds- eller haveaffaldsordninger.