Vild med vilje

I AffaldPlus er vi i gang med at gøre vores anlæg og pladser til et lidt vildere sted at være.

I AffaldPlus er vi i gang med at gøre vores anlæg og pladser til et lidt vildere sted at være - for insekter, fugle og planter, - ja, i det hele taget for hele biodiversiteten.

Biodiversitet er et udtryk for variationen i den levende natur. I Danmark er mange arter af dyr og planter truede, og mangfoldigheden i naturen er blevet mindre; den vilde natur er i tilbagegang, og vilde bier, sommerfugle og andre insekter mangler naturlige levesteder. Til gengæld har vi masser af græsplæner, for danskerne elsker de pæne grønne arealer, som er nemme at holde. Sådan var det også i AffaldPlus, hvor vi traditionelt flankerede de befæstede pladser og tilkørselsveje med græsplæner.

Vi er dog i fuld gang med at blive mere vilde: I 2020 fik vi kortlagt naturen på vores anlæg og pladser og fandt frem til, hvor vi kan hjælpe den vilde natur lidt på vej. Derfor opstår der nu hele tiden nye, små vilde projekter, når medarbejdere og ledere på vores matrikler lader sig inspirere. I takt med, at flere af vores områder gøres "vildere", skilter vi med det, så kunder og forbipasserende kan se, at vi er "vilde med vilje".

På flere arealer har vi ladet græsset vokse vildt, og nogle steder har vi sået/plantet blomsterenge med vilde urter. Sådan én ses bl.a. foran formidlingscentret, YderZonen, hvor et 300 m2 stort græsareal er blevet forvandlet til et hav af valmuer og margeritter og mange andre flotte blomster. Et stort bed foran vores hovedindgang er plantet til med lavendel, katteurt og blåskæg.

Insekthoteller, fuglekasser, gamle træstubbe, små hjemmelavede vandbassiner og bunker af sten er nogle af de mest populære vild med vilje-tiltag. De ses både på genbrugspladser og nogle af vores anlæg.

Det er op til de enkelte medarbejdere og deres leder, hvor meget de kan få tid til ved siden af den daglige drift, men allerede nu ser det lovende ud flere steder.