Vi genanvender over halvdelen af dit affald!

De seneste tal viser, at kommunernes affaldsordninger stadig virker efter hensigten: Genanvendelsen stiger, og restaffaldsmængderne falder. Alt sammen fordi du sorterer!

De seneste tal viser, at kommunernes affaldsordninger stadig virker efter hensigten: Genanvendelsen stiger, og restaffaldsmængderne falder. Og det kan vi takke dig for - det er nemlig, fordi du sorterer, at vi får de gode resultater.

Godt med genbrug
Det er nu nogle år siden, at AffaldPlus' 6 ejerkommuner indførte nye affaldsordninger. Formålet var og er fortsat at samle så meget ind til genanvendelse, som det er muligt. Vores målsætning er, at vi senest i 2022 skulle nå 50 % genanvendelse. Og det har vi nået. For 2022 ligger tallet for AffaldPlus-kommuner samlet på 53 %.

Men allerede i 2025 skal vi nå 50 % REEL GENANVENDELSE. Dvs. at så skal vi ikke længere regne vores resultater ud fra, hvad der indsamles med henblik på genanvendelse, men på, hvad der reelt bliver genanvendt. Hvis vi regner ud fra den nye målemetode ligger vores reelle genanvendelse for 2022 på 45,8 %. Dvs. at vi stadig skal lægge os i selen for at sortere noget mere, hvis vi skal nå det.

Affaldet i beholderne
Tidligere smed vi næsten al vores affald til restaffald. Men ikke mere. Mængden af restaffald er faldet fra 41 kg pr. måned i 2017 til 25 kg pr. måned i 2022 - et fald på 16 kg! Det betyder, at langt mere af affaldet nu genanvendes - eller med andre ord: At langt flere ressourcer genanvendes. 

Tak for mad!
Ca. 11 kg madaffald fra hver husstand bliver nu hver måned lavet til energi og gødning, som vi sender tilbage til markerne. Før gik næringsstofferne til spilde, mens vi af 1 kg madaffald i dag får 1,1 g fosfor og strøm nok til, at en elpære kan lyse i 33 timer.

Hver husstand sender i alt 134 kg madaffald af sted til genanvendelse hvert år. Omregnet giver det energi nok til at holde en elpære kørende i 10-12 timer om dagen i et helt år - eller det samme som 4.422 timers strøm til pæren.

Samtidig kan vi trække fosforen ud af madaffaldet og bruge det til gødning. Din husstands madaffald skaber på et år gødning nok til 48 m2 markjord. Hvis du ikke synes, det lyder af så meget, så tænk på, at når vi samler alle mængderne i AffaldPlus' område sammen, bliver det til gødning nok til 8 mio. m2 markjord - eller det der svarer til 1100 fodboldbaner!

Så meget sender du til genanvendelse
Hver husstand får nu hver måned hentet 22 kg affald til genanvendelse - i 2017 lå det tal på bare 8 kg om måneden. Det er mere end dobbelt så meget på 5 år! Sådan fordeler mængderne i 2022 sig fra en gennemsnitlig husstand:

  • Papir og pap = 53 kg om året pr. husstand
  • Metal, glas og hård plast = 79 kg om året pr. husstand
  • Madaffald = 134 kg. pr. husstand


Kæmpe CO2-besparelse
Når vi genanvender i stedet for at brænde vores affald, sparer vi på vores CO2-udledning. Samlet set henter skraldemændene i AffaldPlus' kommuner nu cirka 39.000 tons genanvendelige materialer hjemme ved områdets husstande, og det bidrager til en samlet CO2-besparelse på 24.000 tons om året. Det svarer til det samlede CO2-udslip fra godt 1500 gennemsnitsdanskere.

Så TAK, fordi du sorterer! Det gør en forskel.

Her kan du se alle vores infografikker med resultaterne af de husstandsindsamlede mængder i 2022