Vi blander ikke dit affald

Du har måske hørt det før: "Hvad nytter det, at vi sorterer herhjemme, når skraldebilerne alligevel blander affaldet sammen"? Men du kan være ganske rolig - vi blander ikke dit affald.

Vores skraldebiler kører som udgangspunkt med to rum. På den måde kan skraldemændene  tømme din affaldsbeholder med to rum i hver sit kammer, og sådan holdes dit sorterede affald adskilt i skraldebilen. 

Tømning af en to-kammerbil
Hos AffaldPlus skal vi dokumentere meget udførligt, hvor meget affald vi modtager, og ikke mindst hvilken type affald der er tale om. Alle de biler, der læsser affald af hos os, bliver vejet før og efter aflæsning. På den måde ved vi præcis, hvor meget affald den enkelte skraldebil har leveret. Når skraldebilerne ankommer til vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse, skal de vejes.  En to-kammerbil bliver vejet fire gange! Før den læsser noget af, når den har læsset dit restaffald af, når den har læsset dit madaffald af, og til sidst når den er tom.  

Skraldemændene læsser af to steder - ét kammer ad gangen. Det største kammer er restaffald, og det læsses af til forbrænding og bliver på anlægget forvandlet til el og varme. Det mindste kammer består af madaffald, som vi også behandler på vores anlæg i Næstved. Her bliver det opløst i vand og blendet til en grød, vi kalder pulp. Pulpen afsættes til bioforgasning og bliver på denne måde omdannet til biogas. Restproduktet køres ud som gødning på markerne.

Din genbrugsbeholder med metal, glas, plast, papir og pap tømmes på samme måde. Pap og papir læsses af på genbrugsterminalen i Næstved, mens RGS Nordic modtager dit metal, glas og plast til sortering og videre genanvendelse.