Tak for ingenting... i vejkanten

Hvis du pakker traileren ordentligt, når du skal på genbrugspladsen, undgår du tabt affald i vejkanten. Få et par tips her.

Hvert år samler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje. Og det skønnes, at der bruges op mod 500 mio. kr. årligt på oprydning efter tabt og henkastet affald i Danmark.

En del af det affald ser vi også på indfaldsvejene til vores genbrugspladser. Lette emner som flamingo og sække med tekstiler og haveaffald flyver af traileren og lander i vejkanten. 

Ingen af os ønsker affald i naturen. Det er grimt at kigge på, det forurener vores miljø, og det kan skade vores dyreliv. Samtidig går vi glip af de gode ressourcer i affaldet. Derfor slutter AffaldPlus op om Miljøstyrelsens kampagne og siger "Tak for ingenting... i vejkanten, når du kører på genbrugspladsen."

Sådan pakker du din trailer godt
Det er en fordel, hvis du sorterer dit genbrug hjemmefra. Så er turen på genbrugspladsen og arbejdet med at fordele affaldet i de rigtige containere hurtigt klaret.

  • Placér fx større stykker jern, byggeaffald, indendørs træ og imprægneret træ på traileren.
  • Lette ting som fx hård plast og flamingo samles i en pose, kasse eller lignende.
  • Glas – samles i en kurv, kasse eller lignende.
  • Kemikalier og andet farligt affald samles i en solid kasse med fast bund.
  • Tøj, plast, træ, jern i mindre stykker og andet småt affald (rest efter sortering) samles i aflukkede poser.
  • Støvende affald som fx asbest og aske samles i aflukkede poser.

Vægtfordeling
Fordel vægten jævnt og placér de tungeste ting nederst i traileren – så tæt som muligt på trailerens aksel. Så risikerer du ikke, at traileren kommer i slinger på grund af overlæsning.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget vægt din trailer må køre med, så benyt FDM's beregner til trailere.

Bind tingene fast
Løse og lette genstande kan nemt flyve ud af traileren. Selv relativt tunge ting kan ryge af i fart. Vær fx opmærksom på, at plader nemt kan fanges af vinden. 

  • Læg evt. noget stort (og tungt) øverst og bind på kryds og tværs med et reb eller remme. Det bedste er, hvis du har en presenning eller et finmasket net, der passer til traileren.
  • Læg de løse og lette emner ind i bilen. Så undgår du, at det flyver eller bliver vådt under kørslen.

Afmærkning
Der må højst stikke noget 1 m ud over traileren bagud og 15 cm ud over siderne. Afmærk det tydeligt, hvis du ikke kan overholde dette.

Hvis det alligevel er gået galt
Hvis uheldet er ude, og der er fløjet noget af din trailer på vejen til genbrugspladsen, er det dit eget ansvar at få det samlet op. Hvis du derimod har tabt noget på motorvejen, skal du kontakte Vejdirektoratets trafikcenter på  tlf. 8020 2060. Så vil de sørge for oprydning. 

På gensyn på genbrugspladsen - og tak for ingenting i vejkanten!