Sprøjtefri have

Når du sprøjter, ender giften bl.a. i dit haveaffald og sidenhen i vores grundvand.

Når du sprøjter i din have, trænger giften langsomt ned til vores grundvand. Men giften ender også i det haveaffald, du afleverer på vores genbrugspladser: I grene og blade fra den klippede hæk, i det fældede træ, i græsafklippet osv. Vores undersøgelser viser, at en stor del af det afleverede haveaffald er forurenet, og det er skidt nyt for grundvandet - og dermed for os alle sammen.

I AffaldPlus vil vi gerne bidrage til et bedre miljø, og derfor opfordrer vi vores kunder til at droppe giften: "Det kom som en overraskelse for mange, da vi fandt koncentrationer af pesticider over grænseværdierne i afledningsvandet fra Karise Haveaffald tilbage i 2018”, fortæller genbrugschef Camilla Bjerg Pedersen. ”Og vi fandt jo dengang ud af, at der var tale om et generelt problem”.

I Karise er der sidenhen etableret kloakering, så der ikke længere er nogen trussel mod den drikkevandsboring, som ligger i umiddelbar nærhed af pladsen. Der er kloakering på ca. halvdelen af AffaldPlus’ øvrige pladser.

”Vi er meget opmærksomme på, hvordan driften af vores genbrugs- og haveaffaldspladser påvirker vores lokalsamfund. Men vi er jo også nødt til at håndtere det affald, som vores borgere kommer med. Derfor vil vi i AffaldPlus gerne slå et slag for, at vores borgere lade sprøjten stå og gå i gang med lugejernet i stedet for”, siger Camilla Bjerg Pedersen.

Aflever pesticidrester på genbrugspladsen
Har du rester af sprøjtegifte, som du ikke længere skal bruge, så aflever dem på genbrugspladen til Farligt affald. Sprøjtegifte skal helst afleveres i originalemballage, men er dette ikke muligt, så husk at skriv på emballagen, hvad du afleverer. Læs mere om farligt affald.

Hver anden sprøjter
En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder - og tit i meget højere koncentrationer end ude under landbrugsarealerne. En af grundene er, at sprøjtegift under de såkaldt befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brugen af og doseringen af plantegifte, når der skal sprøjtes.