Sortering af metal, glas og hård plast

I AffaldPlus-kommunerne blander vi metal, glas og hård plast i ét rum derhjemme, - og hvorfor nu det? Få svaret på, hvorfor det giver mening at blande noget for senere at adskille det igen.

Vi forkorter herunder metal, glas og hård plast til MGP. 

Hvorfor blande metal, glas og hård plast?
Alle praktiske erfaringer og landsdækkende undersøgelser viser, at der bliver samlet mest ind til genanvendelse, når indsamlingen sker hos den enkelte husstand. Det er langt lettere at aflevere i beholderen lige udenfor døren fremfor at sætte til storskrald eller køre på genbrugspladsen. Derfor var der ingen tvivl om, at affaldsordningerne fra 2018 skulle rumme husstandsindsamling af de vigtigste genanvendelige affaldstyper.

AffaldPlus’ ejerkommuner har valgt en løsning, hvor MGP blandes i beholderens ene rum, mens det andet rum er til papir og småt pap. På den måde kan affaldet hentes af en skraldebil med to kamre, hvilket er en stor fordel rent økonomisk. Herudover kan borgerne nøjes med én beholder til genanvendelse. Kommunerne har valgt denne løsning, fordi det er en billig og effektiv måde at nå EU’s krav om 50 % genanvendelse i 2022.

Hvis man i stedet skulle indsamle MGP i hver sin beholder, ville det betyde flere tømninger og en samlet stigning på 525 kr. pr. husstand årligt. I Danmark er der i alt 22 kommuner (tal fra februar 2020), som indsamler MGP. 

Sortering af MGP
I dag sorterer RGS Nordic i Herlufmagle det husstandsindsamlede MGP. Det koster 66 kr. pr. husstand om året for denne sortering. RGS sorterer MGP’en i fire affaldstyper:

Oprindeligt var det meningen, at Reiling i Næstved skulle sortere MGP og aftage glasset. Desværre har det vist sig, at Reilings teknik passer dårligt til små skår, som MGP-indsamlingen giver. RGS Nordic har derfor indtil videre overtaget sorteringsopgaven. Vi er ved at forberede et nyt udbud på sorteringen, hvor vi lægger op til, at en del af glasset skal sorteres i en kvalitet, som kan genanvendes lokalt.