Sådan genanvender vi flamingo

Flamingo bliver til letbeton, der kan bruges til byggeri.

AffaldPlus indsamler flamingo for sig på genbrugspladserne i Ringsted, Slagelse og Næstved. Og som et nyt forsøg også særskilt på Vordingborg Genbrugsplads (august 2021). Det er planen, at indføre særlige containere til flamingo på alle vores øvrige genbrugspladser, så snart det er muligt.

Efter længere tids fodarbejde er det lykkedes at finde en aftager, som kan genanvende flamingo. Det er Holbæk-firmaet Galaxe A/S, som kan genanvende flamingo i produktionen af deres letbeton-materiale Thermozell. 

Indtil nu - og altså stadig på mange af vores genbrugspladser - har flamingoen skulle afleveres som småt brændbart. Her nyttiggør vi materialet til energifremstilling, men bedre er det jo - for både miljø og pengepung - hvis materialet kan genanvendes. Derfor har AffaldPlus haft en stor interesse i at finde en aftager, som kan genanvende flamingo. Og Galaxe har haft stor interesse i at sikre leverancer til deres fremstilling af letbeton, så derfor er aftalen mellem Galaxe og AffaldPlus god for begge parter.

I dag køres flamingoen fra genbrugspladserne til Galaxes fabrik i Holbæk. Det giver unødig meget kørsel, og derfor har AffaldPlus i aftalen med Galaxe A/S stillet krav om, at de skal etablere et produktionsanlæg i én af vores ejerkommuner. Når det er etableret, indfører vi flamingo-containere på alle vores pladser.

Populært produkt
Galaxe A/S oplever en stor efterspørgsel på deres produkt, som både er lettere end traditionel beton, lydisolerende og ikke-brandbart. Det er desuden mere bæredygtigt, fordi grus bliver erstattet af genbrugte og overfladebehandlede flamingokugler. Derudover kan Thermozell knuses og genanvendes igen, når det engang bliver til affald. På den måde bliver CO2-udslippet og ressourceforbruget af grus reduceret ved, at flamingoen både bliver bevaret og levetidsforlænget.

God sortering
Til flamingo kan man aflevere flamingoplader fra indpakning af fx møbler, hårde hvidevarer og transportkasser. Det er et krav, at flamingoen skal være ren, dvs. uden plast, pap, træ og uden jord og andre rester fra det, som flamingoen har indeholdt. Hos Galaxe A/S bliver flamingoaffaldet sorteret yderligere – det meste bruges direkte i produktionen af letbeton, mens en mindre del afsættes til en samarbejdspartner, som genanvender flamingo til ny polystyren.

”I aftalen med Galaxe A/S opnår vi en lokal genanvendelse af vores ressourcer – i en cirkulær økonomi og til et efterspurgt, bæredygtigt produkt. Samtidig kan vi reducere vores affaldstransporter, mængden af affald til forbrænding og spare naturlige råstoffer (grus). Det er en gevinst for alle vores ejerkommuner og for klimaet”, siger Allan. B. Johansen, chef for genbrug og udvikling hos AffaldPlus.