Pulp, plast og madaffald

Du har måske hørt, at dit madaffald bliver til en grød kaldet ’pulp’, som senere forvandles til biogas og gødning på landbrugets marker. Du skal aflevere dit madaffald i poser, men kan det undgås, at noget af plastikken havner på markerne?
Billede af at der tages prøve af pulpen

AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald er helt nyt, vi overtog driften af det i august 2018. I vores udbud lagde vi særligt vægt på, at det nye anlæg skulle være i stand til at sortere alt fra, som ikke er madaffald, herunder blandt andet plastik.

Papirspose > < plastikpose
Plastik er et stort samtaleemne herhjemme, og nogle vil undre sig over, hvorfor kommunerne ikke samler madaffaldet ind i papirsposer i stedet. Det skyldes, at en papirspose har tendens til at gå i opløsning, når man kommer vådt madaffald i den. Erfaringer viser, at det får borgerne til at genanvende mindre, idet vådt madaffald i stedet er tilbøjeligt til at ende blandt restaffaldet. 

Biopose > < plastikpose
Men hvorfor så ikke bruge bioposer, de er da langt bedre for miljøet!? Det enkle svar er: ”Nej, faktisk ikke”. Trods det miljørigtigt klingende navn, så skal en biopose i dag blot indeholde 30 % plantebaseret materiale, resten er almindeligt plastik. 

En bionedbrydelig pose opløses først ved 60-70 grader, og så varmt bliver der slet ikke i vores anlæg til behandling af madaffald. De opløses dog desværre delvist, og dermed kan bittesmå stykker af poserne slippe gennem vores sigte med 2-millimeter huller og i sidste ende havne på landmandens marker. Plastik større end 2 millimeter bliver sorteret fra og omsat til el og fjernvarme på affaldsenergianlægget.


Se indslag fra TV2 Øst den 4. februar 2019 om problemerne med bioposer

Vi ligger under grænseværdierne
AffaldPlus tager løbende prøver af pulpen. Prøverne videregives til et uvildigt, certificeret laboratorium, der foretager selve analyserne af prøverne. Her fremgår det, at de plaststumper, der er fundet i pulpen, typisk stammer fra bionedbrydelige poser.

Det er vigtigt at understrege, at vi ligger under alle de grænseværdier, som staten har sat for ’urenheder’ i pulp. Fx må der være 0,15 vægt-% ’plaststykker over 2 millimeter’, men der er kun målt mellem 0,005 og 0,054 vægt-%. Dvs., at 1,5 g af hvert kg tørstof i pulpen må bestå af ’plaststykker over 2 millimeter, og vi har kun mellem 0,01 og 0,54 g.

Vores p.t. absolut højeste værdi ligger på 87 % af det tilladte. Det gælder netop for ’arealet af synlige plasturenheder over 2 mm’. Denne måling var dog en "enlig svale" tilbage i 2019, og normalt holder vi os under 50 % af grænseværdien, og i maj 2020 var vi nede på blot 6 % af grænseværdien.

I vores energiafdeling har vi som mål at være dobbelt så gode, som grænseværdierne tillader, det gælder ligeledes for fremstillingen af pulp. Vores pulp lever op til de kvalitetskrav, der angiver, om den må sælges videre til biogasanlæg, der leverer restprodukt som gødning til økologisk landbrug.