Plast og genanvendelse

Hvor meget af den plast, vi sender afsted til genanvendelse, bliver egentlig genanvendt?

Der findes flere tusind typer plast, hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, sort, farvet og gennemsigtig plast, og et utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet eller svejset sammen. Derfor er plast desværre en af de mere komplicerede affaldstyper.

Rene og sammensatte plasttyper
Når vi taler om, hvad der i dag kan genanvendes, er det nødvendigt at se på, hvor ren plasttypen er. Alt plast er ’polymer’ plast bygget op af byggesten kaldet 'monomere'. Det er antallet af ’monomerer’ i plasten, der afgør, om den kan genanvendes eller ej.

Hvis der kun er én type monomer i et plastprodukt, er der tale om et rent materiale, som er velegnet til genanvendelse. Er der derimod flere typer monomer i produktet, er det et sammensat materiale, som i dag ikke kan genanvendes eller i hvert fald kun kan finde stærkt begrænset genanvendelse.

Genanvendelse fra husstande
AffaldPlus sender p.t. det husstandsindsamlede, hårde plast til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. Tabet til transport udgør ca. 5,7 % af gevinsten ved genanvendelse. Tabet ville kunne reduceres, hvis vi havde et plastsorteringsanlæg i Danmark. Alle de østdanske affaldsselskaber og flere kommuner har tidligere i fællesskab forsøgt at gennemføre et udbud på et sådant anlæg. Desværre kom der ingen henvendelser, - formentlig fordi mængderne er for små. Derfor sender AffaldPlus p.t. vores indsamlede plast til EGN i Tyskland. Når vi har valgt dem, så skyldes det først og fremmest, at de kan levere præcise tal på vores plastaffald og kvaliteten af det. Herudover kan de oplyse, hvor alle de udsorterede fraktioner ender.

Når vi sender hård plast afsted, så gør vi det ’notificeret’. Det vil sige, at den danske miljøstyrelse har været i kontakt med de tyske miljømyndigheder, som har godkendt EGN som modtagervirksomhed. EGN’s anlæg er desuden ISO-certificeret, og derfor bliver virksomheden løbende udsat for myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.

Tal fra 3. kvartal 2020 viser, at sammensætningen af de hårde plasttyper i borgernes genbrugsbeholdere er følgende:

  • 55 % er rent plast, som afsættes til genanvendelse. Også den sorte plast udsorteres nu til genanvendelse. Af denne plastmængde garanterer sorteringsanlægget, at 75 % reelt bliver genanvendt. 

  • 45 % er sammensat plast, som ikke er egnet til genanvendelse. Derfor udsorteres det til energiudnyttelse i højovns- og cementindustrien, hvor det erstatter kul.

Derudover ryger en del fejlsorteret affald, som er havnet i rummet til metal, glas og hård plast, også med plastaffaldet til sorteringsanlægget i Tyskland. Vi anslår, at vores reelle genanvendelsesprocent, hvad hård plast fra husholdningerne angår, nu ligger på ca. 36 %.

Vi har fået en detaljeret redegørelse fra EGN, der bekræfter, at det genanvendelige plast fra os afsættes til kunder i Europa. Den del, der går videre til energiudnyttelse, bliver brændt på tyske affaldsenergianlæg. Vi er derfor sikre på, at intet af det husstandsindsamlede plast fra AffaldPlus-kommunerne havner i Asien. Det spørgsmål har vi ellers fået stillet mange gange af bekymrede borgere pga. en TV2-dokumentar om plastaffald.

Genanvendelse fra genbrugspladserne
Sorteringen på vores genbrugspladser er lidt anderledes end derhjemme, bl.a. fordi der sorteres i flere forskellige plasttyper. Nogle af disse, som fx havemøbler og kofangere, er meget specifikke, og derfor også mere ensartede, hvilket giver en høj genanvendelsesprocent. Herudover er vores genbrugsvejledere gode til at vejlede borgerne og til at fiske op, hvis noget er landet i den forkerte container, hvilket også giver renere sortering. Vores genanvendelsesprocenter fra plast indsamlet på genbrugspladserne ser sådan ud: 

Hård plast fra genbrugspladserne

  • Store emner af hård plast: 63 %
  • Kofangere: 80-85 %
  • Havemøbler: 80-87 %


Blød plast fra genbrugspladserne

  • Klar folie: 65-85 %
  • Farvet folie: 65-70 %


Ønsker for fremtiden
Vi har samme udfordringer som de øvrige affaldsselskaber i branchen, nemlig at sammensatte plasttyper er svære at genanvende. Vi ønsker derfor, sammen med politikere og forbrugere, at stille krav om rene plasttyper, der kan genanvendes. Det er vejen frem, at plastfabrikkerne kun bruger en eller to typer plast i vores emballage, og at de bruger "gammel" og genanvendt plast i produkterne fremfor ny plast.

Til borgerne vil vi sige - bliv endelig ved med at sortere! Som borger er det svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes, og hvilken der ikke kan. Det er vores og affaldsindustriens opgave. Når vi modtager alle typer plast, kan vi også udpege, hvilke plastemballager der er problematiske, så de kan gøres mere genanvendelige. Kan vi ikke få plastproducenterne til at producere ensartet plast, så kan den teknologiske udvikling måske hjælpe os. Sorteringsanlæggene bliver stadig bedre til at adskille plasttyperne, og formentlig vil sammensat plast også en dag kunne genanvendes.