Miljørigtig fjernvarme

AffaldPlus leverer fjernvarme til Næstved Fjernvarme. Fjernvarmen stammer fra forbrænding af affald, der ikke kan genanvendes.

Fra AffaldPlus’ energianlæg i Næstved leverer vi fjernvarme baseret på forbrænding af affald. Det er et klart bedre valg for miljøet end fjernvarme, som er fremstillet af fossile brændsler som gas, olie og kul. Så længe folk generer affald, vi ikke har genanvendelsesmulighed for, så udnytter vi en energiressource, der allerede er der. Samtidig reducerer vi vores afhængighed af fossile brændstoffer, og det er godt, for de traditionelle energikilder er ikke bare begrænsede – de er også store syndere, når det kommer til CO2-udslip.

Vi brænder affaldet med en høj effektivitet og en så lav miljøbelastning som muligt. Vi har nemlig et mål om at være dobbelt så gode som miljøkravene – og det lever vi op til. Vi udnytter fx også varmen i røggassen, så vi får langt mindre forurening og en bedre udnyttelse af energien.

Og så lidt tal
På Næstved Affaldsenergi har vi de seneste fem år i snit brændt 130.000 tons affald om året. Det producerer vi 305.000 MWh timer energi af. Heraf går de 230.000 MWh til fjernvarme. En typisk dansk husstand bruger normalt mellem 15.000 og 20.000 kWh om året til opvarmning og varmt vand. Det vil sige, at vi på Næstved Affaldsenergi producerer fjernvarme til ca. 12-16.000 husstande årligt.

Næstved Affaldsenergis CO2-udledning har de seneste fem år i snit ligget på 173.000 ton. Heraf er de 42 % af vores CO2-udledning fossil CO2, mens 58 % er biogen – altså stammer fra afbrænding af biologiske materialer.

Fossil CO2 kommer, når vi brænder fossilt affald, fx plast. Herved frigives CO2, der har været lagret i jorden i millioner af år. Det øger mængden af CO2 i atmosfæren og bidrager til drivhuseffekten og global opvarmning uden at der naturligt optages mere CO2.

Når vi derimod brænder organisk materiale som papir, træ og biomasse, frigives den CO2, som planterne har optaget fra atmosfæren i deres levetid. Det betyder, at biogen CO2 er langt bedre for klimaet end den fossile. Faktisk taler man om, at den potentielt kan være CO2-neutral, forudsat at nye planter fortsat absorberer en tilsvarende mængde CO2.

Vi forventer, at den biogene andel i Næstved Affaldsenergis CO2-udledning vil stige i takt med bedre sortering af plast.