Import af affald

Siden 2013 har AffaldPlus importeret affald fra andre lande i Europa for at brænde det på vores affaldsenergianlæg i Næstved. Det lyder måske molboagtigt, men der er en mening med galskaben.

Vi importerer affald for at udnytte kapaciteten på vores affaldsenergianlæg optimalt. Et fyldt affaldsenergianlæg giver lavere omkostninger, billigere affaldsbehandling og dermed billigere fjernvarme i rørene.

Borgerne bliver stadig bedre til at sortere affald derhjemme, hvilket medfører en mindre mængde restaffald til forbrænding. Det er rigtig godt og helt i tråd med regeringens og EU's målsætninger, men hvis vi ikke har nok affald til at holde anlægget i gang, må vi i stedet fyre med biomasse eller gas. Biomasse er en begrænset ressource, og gas er et fossilt brændsel, som vi helst undgår.

I andre europæiske lande derimod har de for meget brændbart affald i forhold til, hvor få affaldsenergianlæg de har. Derfor giver det god mening at importere affaldet til Danmark. Forbrænding af udenlandsk affald bidrager også til en bedre økonomi. Hos AffaldPlus til glæde for borgerne i de seks ejerkommuner, men også hos den danske stat, som tjener penge på den affaldsvarmeafgift, som eksportøren skal betale. 

Klimagevinst
På vores affaldsenergianlæg i Danmark brænder vi affald under strenge miljøkrav og udnytter det til produktion af el og fjernvarme. Vi producerer dermed miljørigtig, grøn energi fra affald. Hvis vi ikke importerede affaldet, ville det i stedet blive deponeret, dvs. gravet ned på en losseplads i lande som fx Italien, England og Irland. Deponering af affald udleder metan, - en klimagas der er 25 gange kraftigere end CO₂ og dermed meget værre for klimaet end dét at blive brændt.

Klimabelastningen ved transport af affald, der fortrinsvis sker med skib, er meget lille i det samlede klimaregnskab.

Hvorfra og hvor meget?
Vi har importeret affald siden 2013, og vi er langt fra de eneste. Ca. 1/3 af de danske affaldsenergianlæg importerer affald pga. ledig kapacitet. I 2017 begyndte vi at køre ”fuld skrald” således, at vi udnytter den ledige kapacitet i Næstved fuldt ud.

Billede
Graf som viser mængden af affaldsimport siden 2013

AffaldPlus: Årlig import af affald angivet i ton, tallet for 2020 er forventet mængde

Vi importerer næsten alt ekstra affald fra England. Tidligere har vi fået en smule fra Tyskland, og i 2020 vil vi, udover England, få en smule fra Italien og Tyskland. Affaldet fra England sejles til havnen i Næstved, mens det italienske kommer med tog og det tyske med lastbil.

I 2020 forventer vi i alt 20 skibe med affald. Hvert skib rummer ca. 2.300 ton affald, og det tager lastbiler to dages kørsel at tømme skibet. Affaldet er pakket som baller og transporteres ca. 4,5 km fra havnen til AffaldPlus.

Krav til udenlandsk affald
Når vi indgår aftaler om at aftage affald fra andre lande, sker det ikke, uden vi har været på et indledende besøg og kvalitetssikre affaldet, så vi opnår den bedste energiudnyttelse. Vi er fx ikke interesserede i, at affaldet indeholder gips, PVC eller andre uønskede affaldstyper. Herudover går vi efter affald med en brændværdi, som ligner vores øvrige affald.

Vi forventer at importere affald, så længe det både er en gevinst for økonomien og klimaet. Dog er det klart, at jo nærmere vi kommer på 100 % vedvarende energi i Europa, jo nærmere kommer også enden på importens berettigelse.