Hvor må dine affaldsbeholdere stå?

Vi skal passe godt på vores skraldemænd og -damer. Derfor er der en række regler for, hvor du må stille dine affaldsbeholdere.

Skraldemændene topper listen over arbejdsulykker og -skader på tværs af alle brancher.

Hver dag risikerer skraldemændene fald, vrid og løfteskader, når de tømmer vores affald, og de udsættes for nedslidning, der kan give dem livsvarige mén.

Når de henter dit affald, skal adgangsvejen fra skel til standplads med dine affaldsbeholdere derfor opfylde en række krav.

Se vores 1-minuts video og bliv klog på reglerne


Reglerne kan variere en smule fra kommune til kommune. Men som udgangspunkt kan du regne med:

  • Underlaget skal være jævnt, plant og kørefast, fx fliser eller asfalt. Godkendte underlag er fx fliser, klinker, asfalt, beton samt stampet stabilgrus uden sten og ujævnheder. Ikke-godkendte underlag er fx sten, jord, grus, græs og brosten.
  • Adgangsvejen skal være plan og jævn uden væsentlige hældninger og uden  trapper eller trin.
  • Der må ikke være for langt fra skel til standplads: Nogle steder lyder det maks. 20 meter - andre steder maks. 25 meter.
  • Cykler og andre forhindringer (fx også løsgående hunde!) skal være fjernet.
  • Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred (ca. en meter) og have en frihøjde på 2,2 meter hele vejen.
  • Håndtagene skal være vendt ud mod skraldemanden på tømmedag.
  • Låger og døre hen til beholderen skal kunne stå åbne af sig selv.
  • Der skal være belysning, når det er mørkt, og der skal ryddes for sne og glatførebekæmpes, når det er relevant.

Læs de nøjagtige regler for krav til standplads og adgangsvej for din kommune her:

Faxe Kommune

Næstved Kommune

Ringsted Kommune

Slagelse Kommune

Sorø Kommune

Vordingborg Kommune

AT med mobil

Hvis din standplads eller adgangsvej ikke lever op til kravene, er det de fleste steder muligt selv at køre beholderne frem til skel. Du kan tilmelde dig kommunens beskedservice og få en reminder, når du skal have tømt affald. Du får typisk besked dagen før, så du kan nå at køre beholderne frem.