Fra affald til energi

I dag forbinder vi affaldsforbrænding med energiproduktion. Det betragtes af mange som CO2-neutralt og er på flere punkter til gavn for klimaet.

Når affaldet ikke kan genanvendes, omdanner AffaldPlus det til klimavenlig energi på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse. Affaldsforbrænding betragtes af mange som CO2-neutralt, fordi affaldet netop ikke kan genanvendes og derfor alligevel skal forbrændes. I stedet for at lade varmen gå til spilde, bliver overskudsvarmen fra AffaldPlus’ affaldsforbrænding udnyttet i Næstved Fjernvarme.

Når vi brænder 1 ton affald, udleder vi 0,4 tons CO2. Men samtidig undgår vi at fyre med fossile brændsler som fx olie, gas og kul, når vi erstatter dem med affaldsenergi. Derfor er der samlet set en CO2-besparelse på 19.000 tons årligt ved at fyre med affald i AffaldPlus-området. Affald som energikilde er derfor på mange punkter til gavn for klimaet.

Affald som vigtig energikilde
I dagens samfund producerer vi alle utrolig meget affald. Vi kan genanvende store mængder af affaldet – og gør det også – både derhjemme og på genbrugspladserne. Men der er stadig noget, som vi ikke kan genanvende, og det vil der være mange år fremover – også selvom vi gør os umage med sorteringen. Det omhandler bl.a. husholdningsaffald som træ med råd eller gamle dørmåtter, der er lavet af en blanding af kokosfibre og plast. Netop blandingsprodukter er svære at genanvende og sendes derfor ofte til forbrænding. Det er dét husholdningsaffald, vi forbrænder og omdanner til elektricitet og fjernvarme, der erstatter fossile brændsler som gas, olie og kul.

Bortskaffer et affaldsproblem
Det kan lyde helt hen i hampen, at vi importerer affald. Men der er en mening med galskaben. Vi importerer affald for at udnytte kapaciteten på vores affaldsenergianlæg optimalt. Samtidig er der også en positiv klimaeffekt ved at importere andre landes affald til forbrænding, når alternativet for affaldet i de lande er deponering. Læs mere om import af affald 

Det grønne plus i fjernvarme
På AffaldPlus’ affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse bruger vi husholdningsaffald som energikilde, hvor vi nyttiggør den del af affaldet, der ikke kan genanvendes. Det er altså affald, der under alle omstændigheder skal forbrændes.

Når affaldet forbrændes, kommer der automatisk en masse overskudsvarme, der kan udnyttes til produktion af fjernvarme. Faktisk består 98 % af fjernvarmen i Næstved Kommune af overskudsvarme fra affaldsafbrænding – leveret af AffaldPlus.

I Sorø derimod producerer vi i dag fjernvarme på gaskedler, men det bliver der snart lavet om på!
Vi er nemlig ved at bygge Sorø Bioenergi, der skal fyre med have- og parkaffald fra AffaldPlus’ seks ejerkommuner, hvilket både er billigere og mere miljørigtigt.

Igennem affaldsforbrænding er AffaldPlus således med til at understøtte borgernes grønne omstilling ved at konvertere fra opvarmning med gas og olie til en mere miljørigtig fjernvarme fra affaldsbehandling. Samtidig med, at borgerne får en mere miljørigtig løsning, så sparer de også på varmeregningen, da affaldsvarme er et billigere alternativ til opvarmning med olie og gas.